Bài viết đôi khi sẽ có những quy định mới chưa được cập nhật. Quý Khách vui lòng liên hệ Công ty Luật để được tư vấn cụ thể.

Hướng Dẫn Cách Đặt Tên Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp

Đặt tên công ty như thế nào để có thể gây ấn tượng với khách hàng và đối tác là một vấn đề rất tốn thời gian của các nhà sáng lập doanh nghiệp. Một tên công ty phản cảm hay khó nhớ sẽ khiến khách hàng có ấn tượng không tốt về doanh nghiệp. Để khách hàng có thể lựa chọn được tên công ty hay, ý nghĩa và đúng pháp luật, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bài viết “Hướng dẫn cách đặt tên công ty theo luật doanh nghiệp”.

Cách đặt tên công ty như thế nào đúng luật?
Cách đặt tên công ty như thế nào đúng luật?

1. CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng về cách đặt tên doanh nghiệp, quy định đặt tên doanh nghiệp như:

 1. Theo luật doanh nghiệp năm 2014, quy định đặt tên doanh nghiệp như thế nào?
 2. Cách đặt tên doanh nghiệp?
 3. Tên ví dụ về công ty cổ phần?
 4. Cách đặt tên công ty TNHH?
 5. Cách đặt tên công ty hợp tuổi?
 6. Danh sách tên công ty hay và ý nghĩa?
 7. Danh sách tên công ty đẹp?

Tên doanh nghiệp bao gồm tên tiếng Việt, tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp, việc đặt tên cho doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định sau:

1.1 Tên tiếng Việt: Khoản 1 Điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định tên tiếng Việt của doanh nghiệp phải bao gồm 2 thành tố:

Thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

Thứ hai: Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ, bạn có thể đặt tên cho công ty là:

 1. Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ngôi sao;
 2. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Ngôi sao;
 3. Công ty hợp danh Ngôi sao;
 4. Doanh nghiệp tư nhân Ngôi sao;

Cách đặt tên cho Công ty TNHH một thành viên có bắt buộc phải có chữ “Một thành viên” hay “MTV” không? Đối với loại hình Công ty TNHH một thành viên, tên doanh nghiệp phải đảm bảo có thành tố “Công ty TNHH”, không bắt buộc phải ghi rõ “Một thành viên” hay “MTV”.

1.2 Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:

Khoản 1 Điều 40 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.”

Vậy, cách viết tên công ty bằng tiếng Anh, cách dịch tên công ty sang tiếng Anh, như thế nào? Thông thường, các doanh nghiệp thường lựa chọn đặt tên công ty bằng tiếng Anh là tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp. Cách dịch tên công ty sang tiếng Anh được thực hiện như sau:

Đối với công ty TNHH, tên tiếng anh của loại hình này là “Company Limited” hoặc “Company Liability Limited”.

Ví dụ:

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Ngôi Sao

Tên tiếng Anh có thể là: Ngoi Sao Hotel Trading company limited hoặc Star Hotel Trading company liability limited.

Đối với Công ty cổ phần, tên tiếng Anh của loại hình này là “Joint Stock Company”

Ví dụ:

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Đỏ

Tên tiếng Anh có thể là: Ngoi Sao Do International Joint Stock Company hoặc Red Star International Joint Stock Company

Doanh nghiệp tư nhân được dịch sang tiếng Anh là “Private Enterprise”

Ví dụ:

Tên tiếng Việt: Doanh nghiệp tư nhân Ngôi Sao

Tên tiếng Anh có thể là: Ngoi sao Private Enterprise hoặc Star Private Enterprise

Công ty hợp danh được dịch sang tiếng Anh là “Partnership Company”

Ví dụ:

Tên tiếng Việt: Công ty hợp danh Ngôi Sao

Tên tiếng Anh của doanh nghiệp có thể là: Ngoi Sao Partnership Company hoặc Star Partnership Company

1.3 Tên viết tắt của doanh nghiệp:

Khoản 3 Điều 40 Luật doanh nghiệp quy định tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Vậy viết tắt tiếng anh Công ty TNHH một thành viên hay viết tắt công ty TNHH bằng tiếng Anh, tên viết tắt công ty cổ phần, viết tắt ông ty TNHH như thế nào?

 1. Viết tắt Công ty TNHH là “Co.,LTD”, ví dụ NS Co.,LTD hay Ngoisao.,LTD
 2. Viết tắt công ty cổ phần là “JSC”, ví dụ: Ngoisao JSC hay Star JSC
Tên viết tắt của doanh nghiệp là gì?
Tên viết tắt của doanh nghiệp là gì?

2. LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU CẤM TRONG ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Cách đặt tên doanh nghiệp hay, gợi ý những tên công ty hay và ý nghĩa, các tên công ty đẹp, tên các công ty nước ngoài, tên công ty tiếng Anh hay, các tên công ty hay và ý nghĩa mà không vi phạm các điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp là những câu hỏi chúng tôi thường xuyên nhận được từ khách hàng.

Vậy pháp luật quy định những điều cấm trong đặt tên cho doanh nghiệp như thế nào? Điều 39 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

 1. Không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
 2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
 2. Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
 3. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
 4. Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;
 5. Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;
 6. Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
 7. Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.
 8. Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

3. KIỂM TRA LẠI TÊN DOANH NGHIỆP CÓ BỊ TRÙNG KHÔNG

Kiểm tra tên doanh nghiệp có bị trùng không?
Kiểm tra tên doanh nghiệp có bị trùng không?

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng về cách kiểm tra tên doanh nghiệp toàn quốc, kiểm tra tên công ty có bị trùng hay không, kiểm tra tên công ty có bị trùng không, kiểm tra tên công ty để đăng ký kinh doanh, kiểm tra tên doanh nghiệp trước khi đăng ký được thực hiện như thế nào?

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký tên công ty hay đăng ký tên doanh nghiệp, bạn cần phải tra cứu tên công ty không bị trùng, tra cứu tên viết tắt của doanh nghiệp, tra cứu tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp khác. Có 2 cách để kiểm tra tên doanh nghiệp có bị trùng không.

Cách 1: Tìm kiếm tên doanh nghiệp dự kiến đặt trên google. Đối với cách thức này, bạn chỉ cần một thao tác đơn giản là search trên thanh tìm kiếm của google với từ khóa là tên doanh nghiệp dự kiến của bạn. Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả các doanh nghiệp có tên trùng, gây nhầm lẫn như tên doanh nghiệp bạn dự kiến đặt. Tuy nhiên, cách này không được ưu tiên áp dụng do độ chính xác không cao.

Cách 2: Tra cứu tên doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập vào Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu .aspx

Bước 2: Nhập tên riêng của doanh nghiệp vào ô tìm kiếm.

Bước 3: Nếu kết quả tìm kiếm không có tên công ty như tên tìm kiếm thì tên doanh nghiệp của bạn không bị trùng.

Với cách tra cứu này, bạn cũng có thể tìm tên doanh nghiệp đã được đăng ký bằng cách nhập mã số thuế (mã số doanh nghiệp), CMND của người đại diện theo pháp luật, tìm tên công ty theo địa chỉ bằng cách nhập địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Cách tra cứu tên công ty doanh nghiệp như thế nào?
Cách tra cứu tên công ty doanh nghiệp như thế nào?

Tên doanh nghiệp không chỉ là bộ nhận diện thương hiệu mà còn gắn liền trong suốt quá trình hoạt động, phát triển của doanh nghiệp. Có thể nói, ngoài chất lượng sản phẩm dịch vụ, tên doanh nghiệp cũng là một trong các yếu tố quyết định đến việc thành bại của một doanh nghiệp.

Trong quá trình tư vấn thủ tục, trình tự thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các tên cty hay, tên cty đẹp, tên các doanh nghiệp nhà nước, gợi ý tên công ty xây dựng hay, tên hay cho công ty hay một số tên công ty hay, một số tên công ty tham khảo, những tên công ty hay nhất Việt Nam, những tên công ty đẹp, những tên công ty hay và ý nghĩa, gợi ý tên công ty, gợi ý đặt tên công ty, ý nghĩa tên công ty, tên công ty tiếng Anh hay để khách hàng có thể lựa chọn tên công ty hay, phù hợp với nhu cầu và không vi phạm quy định pháp luật.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý liên quan đến quá trình thành lập, hoạt động của doanh nghiệp hay muốn được cung cấp các mẫu nội quy công ty ngắn gọn, các biểu mẫu nội bộ của doanh nghiệp… hãy liên hệ ngay với Nhóm Chia Sẻ Ngành Luật để được sử dụng các dịch vụ pháp lý tốt nhất.Mô Tả Ngắn Bài Viết Hướng Dẫn Cách Đặt Tên Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp

Lựa chọn tên công ty hay, ý nghĩa và đúng pháp luật như thế nào? Xin giới thiệu bài viết hướng dẫn cách đặt tên công ty theo luật doanh nghiệp chi tiết. (Hãy đọc toàn bộ bài viết Hướng Dẫn Cách Đặt Tên Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp để hiểu nhiều hơn. Xin Chân Thành Cảm Ơn!)

Danh Mục Tổng Hợp

Zalo