Bài viết đôi khi sẽ có những quy định mới chưa được cập nhật. Quý Khách vui lòng liên hệ Công ty Luật để được tư vấn cụ thể.

Tại Sao Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính?

Báo cáo tài chính (BCTC)là một trong những hồ sơ thuế, kế toán quan trọng nhất của doanh nghiệp. Bởi khi tra tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp đánh giá được tiềm lực của một doanh nghiệp. Hơn nữa các số liệu trên BCTC cần đảm bảo tính trung thực, chính xác. Vì vậy việc lựa chọn một đơn vị uy tín để làm báo cáo tài chính, tra cứu báo cáo tài chính doanh nghiệp là rất cần thiết.

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín, chuyên nghiệp. Bài viết dưới đây chúng tôi xin tổng hợp để Quý Khách hàng có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi.

Báo cáo tài chính là gì? Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
Báo cáo tài chính là gì? Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Tại Khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015 định nghĩa về Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kiểm toán.

Tại Điều 76 Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô có quy định báo cáo tài chính của Tổ chức tài chính vi mô (sau đây gọi tắt là BCTC) là các báo cáo được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của tổ chức tài chính vi mô.

Từ các quy định trên, có thể thấy Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng quát về tình hình tài sản như: vốn doanh nghiệp, số nợ phải trả, doanh thu trong kỳ, cũng như báo cáo chi phí, lợi nhuận, thực trạng tài chính, khả năng sinh lời và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Việc làm báo cáo tài chính có ý nghĩa nhất định đối với các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác được thể hiện như sau:

 1. Báo cáo tài chính là một bảng tổng hợp một cách chi tiết, cụ thể về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn vốn, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Cung cấp những thông tin về tình hình kinh tế, tài chính để từ đó đưa ra những đánh giá về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong năm tài khóa (xem thêm năm tài khóa là gì?).
 3. Giúp kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 4. Là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng giúp đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Để xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp
 5. Giúp nhà nước trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách hay nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài; nắm rõ tình hình kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời cũng là căn cứ để nhà nước hiểu hơn về tình hình phát triển kinh tế để từ đó đưa ra các chính sách, phương án phù hợp để phát triển nền kinh tế của nước nhà.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM NHỮNG BÁO CÁO NÀO?

Theo quy định của Luật kế toán 2015 thì tất cả các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, các thành phần kinh tế trong đó bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam… Đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài làm báo cáo tài chính năm thì còn phải thực hiện báo cáo tài chính tổng hợp hay BCTC hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên BCTC của các đơn vị trực thuộc.

Tại Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

*) Báo cáo tài chính năm gồm:

 1. Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- DN;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DN;
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN;
 4. Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B09-DN.

*) Hệ thống BCTC gồm có các báo cáo sau:

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

 1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ ( Theo Mẫu B 01a – DN);
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ ( Theo Mẫu B 02a – DN);
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ ( Theo Mẫu B 03a – DN);
 4. Bản thuyết minh BCTC chọn lọc (Mẫu B 09a – DN);

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, bao gồm:

 1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu B 01b – DN);
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu B 02b – DN);
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu B 03b – DN);
 4. Bản thuyết minh BCTC chọn lọc (Mẫu B 09a – DN);

Tại Điểm 3, Mục I, Phần Thứ ba của Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của bộ tài chính quy định về Hệ thống báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm:

Báo cáo bắt buộc:

 1. Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN;
 2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN;
 3. Bản Thuyết minh BCTC: Mẫu số B 09 – DNN;

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

 1. Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F01- DNN;
 2. Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
 3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã

 1. Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số B01 – DNN/HTX
 2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN
 3. Bản Thuyết minh BCTC: Mẫu số B09 – DNN/HTX

Ngoài ra, để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các BCTC chi tiết khác.

4. TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH?

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại TPHCM
Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại TPHCM

Hiện nay việc thuê làm báo cáo tài chính cuối năm là một phương thức được khá nhiều doanh nghiệp lựa chọn, lợi ích của dịch vụ này là gì?

– Nhằm giảm thiểu chi phí đối với các doanh nghiệp mới thành lập, do số lượng các nghiệp vụ chứa nhiều, báo cáo tài chính không phát sinh nhiều vấn đề nên các chủ doanh nghiệp thường chọn giải pháp tự mình kê khai thuế tài chính hoặc thuê các kế toán ít kinh nghiệm với chi phí thấp nhất để phục vụ công việc kê khai thuế, làm sổ sách kế toán.

Nhưng, hãy thử một phép toán đơn giản sau đây, sử dụng một nhân viên kế toán thuế để đảm nhiệm công việc làm BCTC của công ty nhỏ với mức chi phí nhân công hàng tháng tối thiểu 4 -5 triệu đồng, như vậy một năm doanh nghiệp chi khoảng 50-60 triệu đồng cho một nhân viên kế toán. Trong khi nếu sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm thì chi phí bỏ ra sẽ ít hơn nhiều.

– Cũng vì sử dụng người có ít kinh nghiệm nên thường thì vào cuối năm tài chính các doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được khâu kê khai thuế, còn hệ thống sổ sách và làm báo cáo tài chính cuối năm chưa được làm kịp đúng thời hạn hoặc có làm nhưng cũng chưa hoàn thiện được hồ sơ, chứng từ kèm theo cho đúng và phù hợp với Luật thuế hiện hành. Đây là một điều rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp khi bị kiểm tra, thanh tra, quyết toán thuế…

– Hơn nữa nếu doanh nghiệp thuê một kế toán tổng hợp hay kế toán trưởng giỏi để giải quyết các công việc như làm báo cáo tài chính, kê khai thuế tài chính, thiết lập sổ sách, chứng từ,… thì chi phí để trả lương cho một kế toán như vậy sẽ không hề nhỏ và chưa kể những vấn đề khác phát sinh.

Trong một BCTC, cần phải đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc, đảm bảo đủ nội dung để việc làm báo cáo tài chính mang lại hiệu quả tốt nhất, có ý nghĩa đối với công ty. Những thông tin liên quan bao gồm:

 1. Cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề tài chính, hay nói cách khác là vấn đề về tài sản sau một khoảng thời gian hoạt động của doanh nghiệp.
 2. Cung cấp thông tin về nợ và vốn của chủ sở hữu.
 3. Lãi lỗ sau khi phân chia kết quả kinh doanh.
 4. Thuế và các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước.
 5. Tất cả những khó khăn hay khúc mắc của quý khách khi làm BCTC đều sẽ được giải quyết gọn ghẽ khi sử dụng Dịch vụ làm Báo cáo tài chính cuối năm của chúng tôi.

5. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Khi sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính của chúng tôi Quý Khách hàng sẽ:

 1. Không phải lo lắng về Báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì, bởi hồ sơ sổ sách sẽ được lập và hoàn thiện bởi những kế toán trưởng có chuyên môn, kinh nghiệm.
 2. Được cung cấp dịch vụ dựa trên bộ hồ sơ bám sát với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo tính chắc chắn khi thanh kiểm tra; Có thể theo dõi tiến độ công việc, xem trực tuyến các báo cáo đầu ra thông qua một tài khoản được cung cấp.
 3. Sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm với chi phí bỏ ra thấp nhưng đem lại hiệu quả công việc cao.
 4. Giải quyết các vấn đề khi chứng từ sai, hỏng, không hợp lệ, không đúng luật, tập hợp chi phí không đúng, chi phí không đủ cơ sở bảo vệ…
 5. Hướng dẫn các thủ tục để được ưu đãi về thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 6. Đảm bảo chính xác trong các vấn đề về nhân sự, tiền lương, bảo hiểm cho người lao động.
 7. Đồng thời trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý công ty các nội nội dung và vấn đề liên quan đến kế toán, luật thuế và hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh.
 8. Thông báo cho doanh nghiệp các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, công nợ, chi phí các loại…
 9. Tư vấn các chính sách, văn bản về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doanh nghiệp nắm bắt.
 10. Chỉ ra cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng trong các vấn đề về kế tóan tài chính năm qua và đưa ra các giải pháp khắc phục cũng như điều chỉnh BCTC các năm trước khi phát hiện sai sót.
 11. Chốt số liệu làm BCTC hoàn chỉnh và nộp cho cơ quan thế theo đúng thời gian nộp báo cáo tài chính được quy định.
 12. In các loại sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ.

6. GÓI DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

 1. Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 2. Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 3. Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ;
 4. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;
 5. Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…
 6. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;
 7. Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
 8. Tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, BCTC, kết quả kinh doanh;
 9. Bàn luận với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên tưởng đến kết quả thực hiện;
 10. In báo cáo tài chính, các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm theo quy định;
 11. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình lập báo cáo tài chính như: cách làm báo cáo quý hay công khai BCTC…

7. QUY TRÌNH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Gói dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm bao gồm những nội dung gì? Quy trình làm BCTC.

Bước 1: Phân tích hồ sơ kế toán

Những giấy tờ, hồ sơ cần thiết để làm Báo cáo tài chính bao gồm:

– Tờ khai thuế Giá trị gia tăng hàng quý: Mục đích căn cứ vào tờ khai thuế Giá trị gia tăng của 4 quý trong năm để khi doanh nghiệp hạch toán đủ toàn bộ hóa đơn đầu ra, đầu vào của từng quý. Nếu doanh nghiệp cân đối luôn hàng tháng thì bạn chỉ việc hạch toán đầy đủ hóa đơn phát sinh trong quý đó.

– Hóa đơn đầu vào: Doanh nghiệp sắp xếp hóa đơn đầu vào tăng dần theo thứ tự thời gian và theo bảng kê của tờ khai thuế hàng quý, làm như vậy sẽ kiểm soát được tình hình hóa đơn nhập có đủ số kê khai hay không? Và tránh được hạch toán thừa thiếu so với hóa đơn có thực. Sau khi hạch toán xong lập tờ khai thuế và rà soát bảng kê thuế trên phần mềm so với hóa đơn thực đã sắp xếp.

– Hóa đơn đầu ra: Doanh nghiệp cũng sắp xếp đầu ra kẹp theo quý theo trình tự tăng dần . Cũng để dễ kiểm soát lượng hóa đơn bán ra. Khi lập tờ khai thuế đối chiếu lại với hóa đơn gốc xem có sai sót hay thừa thiếu gì không -> điều chỉnh.

– Sổ phụ ngân hàng: Sổ phụ ngân hàng là các giao dịch liên quan đến việc: Công ty thanh toán cho nhà cung cấp, Thu tiền của các khách hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, Rút séc…

– Sau khi hạch toán xong phần ngân hàng bạn cần đối chiếu các nội dung trên báo cáo gồm:

 1. Số dư tài khoản ngân hàng cuối hàng tháng, quý, năm đã khớp với sổ phụ hay chưa
 2. Vào báo cáo/báo cáo công nợ phải thu/kiểm tra công nợ phải thu cho từng khách hàng cụ thể Vì sau khi hạch toán ngân hàng thì công nợ sẽ được đối trừ.
 3. Vào báo cáo/Công nợ phải trả/Kiểm tra lại công nợ phải trả đối với các nhà cung cấp có đúng hay không

– Chứng từ nộp tiền thuế gồm: Thuế môn bài , thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

Sau khi khảo sát hồ sơ tại doanh nghiệp, chúng tôi sẽ gửi danh mục BCTC bao gồm những gì, công việc cần thực hiện cụ thể và báo giá dịch vụ làm báo cáo tài chính đến Quý khách hàng

Bước 2. Sắp xếp chứng từ kế toán

Để thực hiện nghiệp vụ ghi sổ theo trình tự thời gian, kế toán cần phải sắp xếp chứng từ kế toán theo thứ tự thời gian, Chứng từ được lưu trữ theo tháng hoặc quý để dễ kiểm soát hơn (tham khảo câu trả lời In sổ sách kế toán theo tháng hay theo năm?).

Kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc (hóa đơn đầu ra, đầu vào…), thực hiện điều chỉnh kịp thời nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn giả, hóa đơn khống hay lỗi do kê khai sai sót.

Bước 3. Hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Trên cơ sở chứng từ đã được sắp xếp, phân loại logic, kế toán tiến hành mở sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như : Nhập phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ…

 1. Tổ chức sắp xếp hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên các sổ sách (sổ chi tiết, tổng hợp, các bảng phân bổ…) và làm Báo cáo tài chính.
 2. Hoàn thiện chứng từ cần thiết: Phiếu thu – chi, phiếu nhập – xuất… Trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện các chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.
Quy trình làm báo cáo tài chính cuối năm
Quy trình làm báo cáo tài chính cuối năm

Bước 4. Phân bổ các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý

Phân bổ chi phí trả trước, phân bổ khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ…

Bước 5. Soát xét tổng hợp theo từng nhóm tài khoản

Sau khi hạch toán và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, kế toán tiến hành soát xét lại các nghiệp vụ phát sinh. Có nhiều cách soát xét, tuy nhiên phương pháp phân nhóm tài khoản được soát xét kỹ càng, dễ phát hiện sai lệch nhất.

Bước 6. Các bút toán tổng hợp và kết chuyển

Sau khi soát xét toàn bộ các nghiệp vụ chi tiết và các bước theo bước 4 xong thì kế toán tiến hành thực hiện kiểm tra các bút toán điều chỉnh sai sót phát hiện, bút toán điều chỉnh đầu năm, bút toán điều chỉnh khi chuyển đổi chế độ kế toán như việc kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lãi lỗ đảm bảo các tài khoản đầu 5 đến đầu 9 không có số dư cuối kỳ

Bước 7. Lập báo cáo tài chính

 1. Lập Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành
 2. Lập quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân.
 3. Các báo cáo trên được lập trên phần mềm của cơ quan thuế yêu cầu bản mới nhất.
 4. Sau khi lập xong BCTC và các Báo cáo quyết toán thì tiến hành kết xuất ra excel để lưu tại máy, kết xuất file để nộp cơ quan thuế theo quy trình về cách lập báo cáo tài chính và quy định nộp BCTC mới nhất áp dụng.

Pháp luật hiện nay vẫn chưa có điều khoản nào trong quy định nộp báo cáo tài chính, không quy định rõ ràng về thời gian nộp BCTC hay nộp báo cáo tài chính gồm những gì, nhưng từ những quy định khác có liên quan mà chúng ta tự hiểu được (xem chi tiết BCTC 2017 gồm những gì? BCTC 2018 gồm những gì? tại đây).

Như ở khoản 6 Điều 5 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp có quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp BCTC cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy, pháp luật cũng có quy định về việc cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp (xem thêm BCTC năm 2016 cần nộp những gì?).

Tại Điều 80 của Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ thì nơi nhận báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp là cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê; thời hạn doanh nghiệp phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Vậy thông qua 7 bước, một kế toán có thể hình dung được công việc của một kế toán Doanh nghiệp từ khâu hạch toán chi tiết đến ra BCTC cuối năm, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trước Ban lãnh đạo cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước các cơ quan quản lý nhà nước.

8. MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

8.1 Dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Quý khách đang muốn phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư… và cần đến một nguồn vốn ổn định. Có thể nói Ngân hàng chính là nơi an toàn cung cấp cho Doanh nghiệp về vốn kinh doanh. Nhưng để có được sự chấp thuận từ phía Ngân hàng cũng không phải là vấn đề dễ dàng.

Rất nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ khi muốn vay vốn ngân hàng thì nộp BCTC gồm những gì, còn gặp khó khăn trong việc trình bày; và thể hiện khả năng kinh doanh của mình thông qua các BCTC chưa thật sự thuyết phục, đây thực sự là điểm yếu trong báo cáo tài chính của công ty tnhh nhỏ do được lập bởi những kế toán thiếu kinh nghiệm.

Nhằm đáp ứng và hỗ trợ cho các Doanh nghiệp; trong vấn đề làm sao để Ngân hàng có thể nắm bắt được tình hình tài chính của Doanh nghiệp; xem xét tới khả năng trả nợ để cân nhắc cho vay.

Dịch vụ hướng dẫn làm báo cáo tài chính vay vốn Ngân hàng sẽ giúp quý Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm. Dựa trên các chỉ tiêu tài chính; mà Ngân hàng sẽ xem xét đối với Doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ giàu kinh nghiệm; sẽ hoàn thiện trong thời gian nhanh và ngắn nhất.

Lợi ích khi Doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ:

 1. Tiết kiệm chi phí một cách tối đa cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo mau chóng thuyết phục được phía Ngân hàng
 2. Hoàn thiện trọn bộ hồ sơ báo cáo tài chính để có thể vay vốn trong thời gian nhanh nhất theo đúng quy định về BCTC.
 3. Doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn với đội ngũ giàu kinh nghiệm.
 4. Nội dung dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng:
 5. Căn cứ vào hồ sơ yêu cầu từ phía bên cho vay vốn để có kế hoạch hoàn thiện hồ sơ.
 6. Thu thập thông tin từ các báo cáo thuế và báo cáo nội bộ để cung cấp Báo cáo tài chính ngân hàng hợp lý.
 7. Làm kế hoạch vay vốn, kế hoạch kinh doanh theo khoản vay được yêu cầu.
 8. Thu thập và cung cấp hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của bên cho vay.
 9. Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về nhu cầu vay vốn
 10. Hoàn thiện chi tiết nội dung của bản báo cáo, đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cả Doanh Nghiệp và phía Ngân Hàng

8.2 Dịch vụ tư vấn kế toán tài chính

Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán thuế tại đơn vị trong quá trình kê khai đến khi quyết toán thuế tại đơn vị như:

 1. Tư vấn cách quản lý sắp xếp hóa đơn chứng từ.
 2. Tư vấn về thuế Giá trị gia tăng: từ việc cách kê khai, điều chỉnh các sai sót trong quá trình kê khai thuế, lập biên bản giải trình trong quá trình kê khai sai sót và tư vấn sự ảnh hưởng của việc kê khai thuế lên báo cáo tài chính cuối năm. (Tham khảo: dịch vụ sổ sách kế toán)
 3. Tư vấn về thuế Thu nhập cá nhân: xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân như đăng ký mã số thuế, cân đối chi phí lương, các báo cáo liên quan đến thuế thu nhập cá nhân như báo cáo thuế thu nhập cá nhân tháng, quý, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.
 4. Tư vấn về thuế Thu nhập doanh nghiệp: Cân đối doanh thu, chi phí, đảm bảo tính hợp lý, hạn chế tối đa việc gạt bỏ chi phí hợp lý, tránh rủi ro nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau này.
 5. Tư vấn hệ thống sổ sách: tư vấn quản lý sổ sách chứng từ hàng năm, tư vấn cần in đầy đủ sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, mở các loại sổ cần thiết phục vụ cho công việc quyết toán thuế.
 6. Tư vấn báo cáo tài chính: BCTC theo quyết định 15 và theo quyết định 48 và sử dụng tài khoản kế toán phù hợp với từng chế độ kế toán. Tư vấn chính xác về BCTC.
 7. Ngoài ra chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp các hồ sơ thủ tục vay vốn ngân hàng nhanh nhất
 8. Tư vấn về luật thuế: Với sự thay đổi nhanh chóng của luật thuế, chúng tôi luôn cập nhật mọi thông tin mới nhất phục vụ cho doanh nghiệp của quý khách.
 9. Tư vấn cách soạn thảo hợp đồng chặt chẽ, các giao dịch khác, xử lý chứng từ để tránh vi phạm pháp luật thuế.
 10. Tư vấn về mảng kế toán nội bộ của đơn vị.

8.3 Dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn thuế online

 1. Sử dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại nhất trên thế giới kết hợp Internet để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và tư vấn cho khách hàng.
 2. Cầm tay chỉ việc đối với những nội dung tư vấn phức tạp như cài đặt phần mềm kế toán, hạch toán kế toán vào các phần mềm kế toán, kiểm tra hệ thống kế toán…
 3. Hướng dẫn chi tiết cách làm bctc cuối năm dành cho những cá nhân hay doanh nghiệp muốn học cách làm báo cáo tài chính.
 4. Khách hàng có thể được tự chọn nhân viên tư vấn yêu thích.
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế doanh nghiệp

8.4 Dịch vụ làm báo cáo thuế

Dịch vụ làm báo cáo thuế chúng tôi cung cấp gồm những nội dung sau:

Công việc kê khai – báo cáo thuế hàng tháng.

 1. Thực hiện các công việc ban đầu của kế toán thuế.
 2. Đóng thuế môn bài.
 3. Tiến hành làm thủ tục đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn.
 4. Đăng ký mã số thuế cá nhân cho toàn bộ nhân viên của Công ty.
 5. Hàng tháng chúng tôi đến doanh nghiệp nhận hóa đơn, chứng từ ( chứng từ gốc hoặc chứng từ phô tô).
 6. Tư vấn hóa đơn, chứng từ bán ra, mua vào.
 7. Lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng hàng tháng trên Phần mềm HTKK mới nhất.
 8. Rà soát lại hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế doanh nghiệp đã nộp để kịp thời bổ sung, điều chỉnh.
 9. Cân đối thuế Giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra và thông báo cho doanh nghiệp biết để có phương án nộp thuế.
 10. Nộp tờ khai thuế tại cục thuế hay chi cục thuế quản lý doanh nghiệp. Hoặc làm thủ tục đăng ký và nộp tờ khai thuế qua mạng cho quý khách hàng.
 11. Cân đối chi phí hợp lý. Hàng tháng dựa vào hóa đơn bán ra cân đối doanh thu và để có kế hoạch cân đối chi phí khi cần.

Công việc kê khai – báo cáo thuế hàng quý

 1. Kê khai và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý.
 2. Kê khai thuế Thu nhập cá nhân tạm tính quý, nộp thuế Thu nhập cá nhân.
 3. Làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Công việc kê khai – báo cáo thuế cuối năm

 1. Báo cáo tài chính năm bao gồm (Bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC).
 2. Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm.
 3. Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm.

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ làm BCTC uy tín, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ và nhận làm báo cáo tài chính tại nhà. Hy vọng bài viết hữu ích trên đây sẽ giúp Quý Khách hàng hiểu và nắm được các quy định của pháp luật về nội dung và ý nghĩa của việc lập báo cáo tài chính, BCTC của công ty xây dựng.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc về học làm BCTC hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Nhóm Chia Sẻ Ngành Luật, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.Mô Tả Ngắn Bài Viết Tại Sao Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính?

Báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của BC tài chính cuối năm là gì? Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính? (Hãy đọc toàn bộ bài viết Tại Sao Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính? để hiểu nhiều hơn. Xin Chân Thành Cảm Ơn!)

Danh Mục Tổng Hợp

Zalo