Bài viết đôi khi sẽ có những quy định mới chưa được cập nhật. Quý Khách vui lòng liên hệ Công ty Luật để được tư vấn cụ thể.

Những Quy Định Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Cho Doanh Nghiệp

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp  như thế nào? Các quy định về hóa đơn giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũ và mới chính xác nhất hiện nay.

Đối với doanh nghiệp hóa đơn giá trị gia tăng là một trong những loại hóa đơn phổ biến và vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần cẩn thận hơn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để tránh những sai sót ảnh hưởng đáng tiếc. Để các doanh nghiệp áp dụng các quy định về hóa đơn giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũ và mới chính xác nhất. Chúng tôi sẽ trình bày trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì? Những quy định về hóa đơn GTGT thế nào?
Hóa đơn giá trị gia tăng là gì? Những quy định về hóa đơn GTGT thế nào?

1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 2013
 2. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 2016
 3. Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 4. Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 5. Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 6. Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/02/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
 7. Nghị định 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;
 8. Nghị định 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 9. Quyết định 17/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 10. Thông tư 25/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.

2. NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP

Quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư 25/2015/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất như sau:

Các doanh nghiệp cần chú ý đến nội dung trên hóa đơn như sau:

– Đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

– Không được tẩy xóa, sửa chữa

– Phải sử dụng cùng loại mực, mực sử dụng không phai, không được sử dụng mực đỏ

– Chữ số và viết chữ phải liên tục, không ngắt quãng, không viết đè lên chữ sẵn và gạch chéo phần trống.

– Đối với những trường hợp như hóa đơn tự in hoặc hóa đơn được lập bằng máy tính nếu có phần trống không được gạch chéo.

Với trường hợp bán hàng dịch vụ có tổng hóa đơn thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ những trường hợp người mua yêu cầu lập giao dịch và hóa đơn.

Với các doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “ thuế suất giá gia tăng” và “ tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.

Cuối ngày các bạn cần lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ lên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định.

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, tiền nước và hóa đơn thu phí của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải khác theo hướng dẫn của Bộ tài chính, khi lập hóa đơn giao cho khách hàng được thể hiện bằng bảng kê đầy đủ được phát hành của cơ quan thuế.

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng
Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

*) Lưu ý khi lập hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn cần phải lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn

Những doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy quyền cùng sử dụng các hình thức hóa đơn đặt in có cùng chữ ký theo phương pháp phân chia cho từng cơ sở hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc từng cơ sở nhận ủy quyền trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Đối với doanh nghiệp có nhiều cơ sở bán hàng hoặc cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng với hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ máy chủ của các cơ sở từ nhỏ đến lớn.

3. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐẦU RA

Quy định về hóa đơn GTGT đầu ra như thế nào?
Quy định về hóa đơn GTGT đầu ra như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT -BTC Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

Khi doanh nghiệp bán hàng, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay, khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo đúng các quy định, nội dung in sẵn trên hóa đơn.

Đối với các doanh nghiệp xuất hóa đơn giá trị gia tăng phải hợp lý chặt chẽ và đúng theo các nguyên tắc, quy trình của luật và các cơ quan tài chính thì hóa đơn đó mới được chấp nhận.

*) Các loại giấy tờ cần thiết đối với hóa đơn GTGT mua hay bán:

 1. Hợp đồng mua, bán hàng hóa đối với trường hợp không ghi chi tiết danh mục các mặt hàng khác cần có phụ lục Hợp đồng ghi chi tiết danh mục hàng hóa mua hoặc bán.
 2. Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho đối với các loại hàng hóa bán ra hoặc mua vào
 3. Phiếu thu, phiếu chi ghi lại số tiền giao dịch với khách hàng đối với hàng hóa bán ra hoặc mua vào
 4. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Các lưu ý đặc biệt về thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp

 1. Các văn bản, chứng từ nêu trên cần phải ký ghi rõ đầy đủ họ tên và đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật
 2. Doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn đã được đăng ký tại sở kế hoạch và đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Khi xuất hóa đơn phải ghi đúng mức thuế xuất áp dụng theo đúng quy định của Bộ tài chính đối với những hàng hóa, dịch vụ đó. Đặc biệt hơn doanh nghiệp cần phải chú ý đến những quy định về chữ viết hóa đơn.
 4. Các doanh nghiệp muốn kiểm tra về thuế suất của đối tác có thể truy cập vào website của sở kế hoạch và đầu tư (www.hapi.gov.vn) hoặc vào website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) để kiểm tra đối tác và hoạt động trong lĩnh vực nào và tình trạng hoạt động của đối tác.

*) Kiểm tra có bỏ sót hóa đơn

Doanh nghiệp trước khi nộp thuế giá trị gia tăng hàng tháng cần phải rà soát lại toàn bộ hóa đơn xuất ra mỗi tháng, để không còn thiếu sót. Nếu còn thiếu sót để bổ sung và kê khai thuế.

4. ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO

Thông tư số 39/2014/TT -BTC Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định đối với các doanh nghiệp áp dụng cách tính thuế khấu trừ cần phải chú ý đến hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp.

4.1 Đối với hóa đơn đầu vào chó giá trị từ 20 triệu

Hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng yêu cầu phải được chuyển tiền qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế giá trị.

Hóa đơn được thanh toán làm nhiều lần, khi các hóa đơn được thanh toán đều yêu cầu phải chuyển khoản qua ngân hàng, kể cả đối với lần đặt cọc bằng tiền mặt và khấu trừ vào tiền hàng thì phải yêu cầu nhà cung cấp trả lại tiền đặt cọc, chuyển lại cho nhà cung cấp qua Ngân hàng. Nếu không phần tiền mặt đó sẽ được khấu trừ thuế giá trị trong hóa đơn mua.

*) Đối với hóa đơn mua hàng cùng một ngày

Trường hợp khi mua liên tiếp hàng của một đơn vị nhưng chia nhỏ ra làm nhiều lần thì hóa đơn giá trị gia tăng. Do đó các doanh nghiệp cần phải rà soát khi nhận hóa đơn của một đơn vị trong ngày tránh những trường hợp hóa đơn bán vượt quá 20 triệu đồng.

*) Đối với chuyển tiền qua ngân hàng

Những trường hợp chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán trên 20 triệu đồng trở lên cần phải chuyển từ tài sản ngân hàng mang tên nhà cung cấp, chính vì vậy khi chuyển tiền từ một tài khoản không mang tên của doanh nghiệp sang tài khoản không mang tên công ty người bán trên hóa đơn thì đều không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Tài khoản chuyển khoản phải được thanh toán theo mẫu 08 với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT – BTC ngày 18/12/2013.

*) Thời điểm thanh toán

Đối với thời điểm kê khai thanh toán chưa đến hạn thanh toán theo hợp đồng và người mua hàng chưa được trả tiền vẫn được kê khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ bình thường tuy nhiên nếu hết thời hạn quyết toán mà chưa thanh toán thì phần thuế giá trị gia tăng này của doanh nghiệp không được khấu trừ.

4.2 Những lưu ý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với tài sản cố định

Tài sản cố định như ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trừ những trường hợp sử dụng cho kinh doanh, vận chuyển hành khách, du lịch, khách sạn, có giá trị trên 1,6 tỷ đồng thì không được khấu trừ nhưng nếu ngành nghề đó là vận tải thì vẫn được khấu trừ.

4.3 Đối với hóa đơn thuê văn phòng, trụ sở

Những doanh nghiệp thuê văn phòng là các căn hộ, nhà của các cá nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng. Chính vì vậy bên cho thuê phải lên cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng để phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp và nộp những loại thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các hóa đơn này không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên một số kế toán ở các doanh nghiệp sẽ kê phần thuế này vào bảng tính thuế của cơ quan thuế. Tuy nhiên khi kê khai như vậy vào chứng từ sẽ bị loại bỏ khi quyết toán.

4.4 Hóa đơn đã kê khai năm trước sau hạch toán

Những hóa đơn đã được kê khai của năm nay nhưng lại không được đưa vào hạch toán của năm mà lại được đưa vào hạch toán năm sau thì phần thuế giá trị gia tăng của hóa đơn của năm đó sẽ không được khấu.

4.5 Xử lý những trường hợp khi bị mất hóa đơn đầu vào

Đối với các doanh nghiệp mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thì cần phải photo lại liên và xin xác nhận sao y bản chính của công ty xuất hóa đơn. Tuy nhiên phần thuế giá trị gia tăng của hóa đơn sẽ bị mất và không được khấu trừ.

5. TRA CỨU HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA ĐỐI TÁC

Tra cứu hóa đơn GTGT của đối tác
Tra cứu hóa đơn GTGT của đối tác

*) Cách tra cứu hóa đơn của đối tác

Với thời đại công nghệ hiện đại chỉ cần một thao tác nhỏ cũng giúp doanh nghiệp kiểm tra việc phát hóa đơn của đối tác, bạn hàng rất đơn giản, dễ dàng tại website tracuuhoadon.gdt.gov.vn.

Tất cả các trường hợp doanh nghiệp không được mua bán hóa đơn nếu vi phạm sẽ xử lý vi phạm hành chính hoạc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bài viết trên Nhóm Chia Sẻ Ngành Luật cung cấp cho các bạn những quy định về hóa đơn giá trị gia tăng dành cho doanh nghiệp. Những thông tin này sẽ giúp các doanh nghiệp cập nhật được các văn bản pháp luật mới nhất quy định về thuế giá trị gia tăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.Mô Tả Ngắn Bài Viết Những Quy Định Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Cho Doanh Nghiệp

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp như thế nào? Các quy định về hóa đơn giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũ và mới chính xác nhất. (Hãy đọc toàn bộ bài viết Những Quy Định Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Cho Doanh Nghiệp để hiểu nhiều hơn. Xin Chân Thành Cảm Ơn!)

Bài Viết Tổng Hợp Theo Danh Mục

Zalo